Hans Christian Falkenberg-Hansen

Industrial Designer

I am an esthetician in industrial design, that is, the shaping of physical products with aesthetic expressions

Projects with . Design drawings- Industrial Design- Idéa generation- Design Thinking- Problem solving design 

Jeg er inspireret af det maskinelle maskimekaniske, og det organiske statur.

Copyright- Falkenberg Design © 2021