Hans Christian Falkenberg-Hansen

Freelancer i industrielt design formet af idégenerering med 3D print, predesign og konceptdesign.

Søges der efter håndskitse og predesign med produkt generering, kan jeg assistere. Der er også mulighed for 3D printede emner, hvis det ønskes.

Mine hovedkompetencer er industrielt design, problemløsning og design thinking.

Hjemmesiden viser et udpluk af mine tidligere og nuværende projekter.

Alle eksterne projekter behandles fortroligt – en non disclosure agreement kan aftales.

Under produktgenerering vises en case på hvordan et smart wearable udvikles fra design skitse til færdigt design.

Holger The Exoskeleton, som er et velfærdsprojekt, søger midler. Projektet er 3D printet og udvikles videre gennem 3D print – en metode, som er velegnet til både forretnings- og produktudvikling. En vægtbesparelse på op til 70%, i forhold til konventionelle produktionsmetoder, kan opnås samtidig med en høj grad af æstetisk frihed.

Holger The Exoskeleton er under løbende udvikling.

Copyright- Falkenberg Design © 2018

Luk menu